Adem & Meditatie

Adem. Zo iets vanzelfsprekends en tegelijkertijd verleren veel mensen gaandeweg het leven goed of volledig te ademen.
We houden de adem vast, de adem zit heel hoog of we ademen zelfs omgekeerd.
Een goede, zachte, volledige adem zorgt voor meer rust in ons zenuwstelsel. Hoe lekker een effectief is een paar keer diep doorademen en zuchten bijvoorbeeld?
Gedurende alle yogalessen hebben we aandacht voor de adem. Soms tellen we de adem, we verlengen deze. We letten op de in- of uitademing. We laten deze door de neus binnen komen, is dan het linker neusgat meer open/gesloten dan het rechter? En kunnen we dat sturen?
Is het heel warm, dan passen we een verkoelende ademtechniek toe terwijl er ook juist activerende en stimulerende oefeningen zijn.
Binnen de yoga noemen we dit samengevat pranayama. Prana = levensenergie, chi, ki, hoe jij het wilt noemen. Yama = beheersing. Ayama= verlenging van die prana.
Tijdens de zachte hatha yoga en adem lessen is hiervoor extra aandacht, maar in alle yogalessen wordt hier aandacht aan gegeven. Soms als losstaande oefeningen, soms als een rode draad.

Tijdens de zachte hatha met adem en meditatie volgt dan nog een zittende aandachtsoefening.
Meditatie, wat is dat nu eigenlijk?
Mediteren komt van het Latijnse woord meditatio wat komt van meditari en nadenken of overdenken betekent.
Dit is misschien wat misleidend, want tijdens meditatie wil je eigenlijk juist niet denken. Wat je wel wilt is je gedachten of sensaties observeren, zonder te oordelen over die gedachten en prikkels.
Door te leren focussen op een object en de ogen stil te houden alsook de tong zul je merken dat de tijd tussen de gedachtes groter wordt en je sneller door hebt als je afdwaalt.
Het object van aandacht kan de adem zijn, maar ook een kaarsvlam (trataka), een geleide meditatie, onze zintuigen, ons lichaam.
Meditatie beoefenen we altijd aan het einde van een yoga les. Dit omdat je  rustiger kunt zitten na het doen van houdingen en het ademen dan wanneer je met je hoofd nog ‘aan’ meteen zou zitten. Elke week een andere meditatie om zo te ervaren wat wel of niet werkt. Iedereen kan mediteren leren.