fbpx

Privacybeleid –Nandita

Kvk 61463469


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 13-09-2022

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze diensten en service. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat per 25 mei 2018 in werking is getreden.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we mogelijk verzamelen als je onze websites gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Wij hopen je hiermee optimale transparantie te bieden over onze werkwijze, en tegemoet te komen aan je privacy rechten.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Nandita. Je dient je ervan bewust te zijn dat Nandita niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Nandita respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Onze verwerking van persoonsgegevens 

Met welk doel verwerkt Nandita persoonsgegevens? 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
  • Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
  • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
  • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
  • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
  • Om, in geval van deelname aan een evenement, te bepalen of deelname aan het evenement geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan veroorzaken.
  • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
  • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.


Overzicht persoonsgegevens die Happy with Yoga B.V. mogelijk verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt, en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen.

Voor- en achternaam: Communicatiedoeleinden

Geslacht: Communicatiedoeleinden, kamerindeling bij events, marketingdoeleinden, klantprofiel

Geboortedatum: Klantprofiel, marketingdoeleinden

Adresgegevens: Communicatiedoeleinden

Telefoonnummer: Communicatiedoeleinden

E-mailadres: Communicatiedoeleinden

Locatiegegevens: Communicatiedoeleinden

Gegevens over jouw activiteiten op onze websites en ons email systeem: Communicatiedoeleinden, klantprofiel, marketingdoeleinden, verbetering van gebruikerservaring en ondersteuning bij het gebruik van onze diensten

Gegevens over jouw activiteiten bij deelname aan onze online cursussen: Klantprofiel, communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden, verbetering van gebruikerservaring en ondersteuning bij het gebruik van onze diensten

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je aan te melden voor een evenement of cursus, in correspondentie en telefonisch die relevant zijn voor deelname aan het evenement of cursus: Voorbeelden hiervan zijn informatie over blessures, klachten of allergieën. Dit maakt het voor ons mogelijk je zo goed mogelijk te helpen en ondersteunen tijdens deelname aan onze evenementen of cursussen en je zo veilig mogelijk te laten oefenen. Deze gegevens zullen wij nooit met andere partijen delen zonder uw toestemming.

 

Email communicatie

De persoonsgegevens die wij van onze nieuwsbrief abonnees registreren zijn het emailadres, eventueel voorzien van een naam.

Wanneer je je aanmeldt voor onze emaillijst, vragen we je expliciet toestemming om je persoonsgegevens te verwerken middels een opt-in en een dubbele opt-in via email als extra bevestiging. Wij baseren ons daarbij op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Toestemming van de betrokken persoon”.

Ons emailsysteem (Active Campaign) geeft ons inzage in de emaillijsten waarop onze klanten geabonneerd zijn, welke emails zij van ons ontvangen hebben, en welke emails onze abonnees openen en de daaraan gekoppelde datums. Daarnaast houdt het dit systeem automatisch het land en de regio van de gebruiker bij. Met deze informatie kunnen wij bepalen of de emails die je ontvangt interessant zijn voor je, en deze indien nodig beter afstemmen op jouw wensen zodat je geen ongewenste emails van ons ontvangt. Wanneer je lid bent van onze nieuwsbrief sturen we je op regelmatige basis emails met content updates en informatie over nieuwe producten, diensten en evenementen. Je kunt je ter alles tijde zelf afmelden.

 

Betalingsgegevens

In het geval van een betaling hebben we inzicht in de betalingsgegevens van onze klanten. Betalingsgegevens van onze klanten bestaan uit de naam van de klant, (eventueel) adresgegevens, de aankoopdatum, betalingsmethode, ordernummer. Wij verwerken deze gegevens via onze betalingsprovider WooCommerce .
Dit gebeurt altijd via een beveiligde https verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

De verwerking van betalingsgegevens baseren we op een van de zes AVG grondslagen genaamd “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Deze betalingsgegevens zijn noodzakelijk voor onze boekhouder en belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaart Nandita persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Je persoonsgegevens worden opgeslagen tot het moment dat je je uitschrijft van onze emaillijst of andere systemen die wij gebruiken om onze diensten aan te bieden. Je hebt hiertoe de mogelijkheid onderaan iedere email die je van ons ontvangt. Wanneer het een account betreft op een van onze websites heb je te allen tijde zelf de mogelijkheid om het account te verwijderen of ons te mailen op info@nandita.nl om het account voor je te verwijderen. Je persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze hosting provider Antagonist, of die van een derde partij (Active Campaign) Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken. Indien je bent uitgeschreven bij Nandita dan zullen wij al je gegevens vernietigen tenzij er wettelijke bewaarverplichtingen zijn (fiscaal).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Graag maken we je erop attent dat je ten alle tijde het recht hebt om je persoonsgegevens bij ons op te vragen of te (laten) verwijderen. Wij respecteren hierbij je AVG Privacyrechten van Dataportabiliteit en Vergetelheid. In het geval van een betaling, zijn wij genoodzaakt om de data van deze betalingsgegevens te behouden omdat de fiscus dat vereist. De aan de betaling gekoppelde accounts kunnen wij ten alle tijde verwijderen. Wanneer je gebruik wenst te maken van je recht op Dataportabiliteit of Vergetelheid of andere vragen heeft omtrent uw persoonsgegevens, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via ons emailadres info@nandita.nl

Communicatie

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijkbvragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

De berichten worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nandita of die van een derde partij (Antagonist) Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Graag maken we je er wederom op attent dat je ten alle tijde contact met ons kunt opnemen wanneer je gebruik wenst te maken van je recht op Dataportabiliteit of Vergetelheid. We verzoeken je dan om contact met ons op te nemen via ons emailadres info@nandita.nl.

Indien je van mening bent dat wij met betrekking tot de AGV foutief handelen, heb je ten alle tijden het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Nandita verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nandita.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Nandita maakt gebruik van Cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de websites te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om de websites beter te laten werken en helpen om voorkeuren van gebruikers van de websites te analyseren. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de websites gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op  te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Zo kunnen we je bij een volgend bezoek op onze website nog beter van dienst zijn. Wij doen dit door middel van de Google Analytics pixel en de Facebook pixel.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met de cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo indelen dat het gebruik van cookies toegestaan, niet toegestaan of gedeeltelijk toegestaan wordt. Cookies kunnen ten alle tijden door u worden verwijderd. 

Derden

Buiten de systemen en business partners waarmee wij samenwerken voor het aanbieden van onze diensten zal de informatie nooit met derden worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.